#MerAv

– sammen for bedre folkehelse!

Det er et overordnet mål å øke befolkningens inntak av frukt, bær og grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat med 20 % i tråd med Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021 (regjeringen.no). Det langsiktige målet er at befolkningen har et inntak av disse matvarene på nivå med kostrådene.

Usunt kosthold er den viktigste risikofaktoren for tidlig død som følge av ikke smittsomme sykdommer i Norge, og fører til sykdom og redusert livskvalitet. Helsedirektoratet har beregnet den totale samfunnskostnaden knyttet til usunt kosthold til 154 milliarder kroner årlig.

Ved å spise mer grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og sjømat, får du et mer bærekraftig kosthold som bidrar til bedre helse.

#MerAv – Unikt samarbeid mellom myndigheter og matbransje
Målet om å øke inntaket av grovt, grønt og blått, er en del av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, en avtale helsemyndighetene skrev med matbransjen i 2016. For at målsetningen skal nås, må det være et tett samarbeid mellom eier av kampanjen og bransjene. Her stimulerer både helsemyndighetene og matbransjen til kampanjer som skal bidra til at vi spiser mer av det som er godt for helsen og bærekraft.

Arbeidet i innsatsområde 4, #MerAv, koordineres av Sjømat Norge, Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund og Baker- og konditorbransjens Landsforening. Målet er å øke konsumet av frukt, bær og grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat. Sammen skal aktørene gjøre det lettere for forbrukeren å ta sunnere valg.

Organisasjonene ser det som sin viktigste oppgave å bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling ved å arrangere workshops/seminarer for alle aktører som har forpliktet seg til å bidra til økt konsum av frukt, bær og grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat.