Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er en avtale mellom helsemyndighetene og matbransjen (næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen). Intensjonsavtalen ble signert 6. desember 2016 (PDF) og løper frem til og med 31. desember 2021. Samarbeidet mellom bransjen og helsemyndighetene skal både bidra til å nå de nasjonale målene for folkehelsepolitikken og å styrke konkurransekraften til mat- og drikkenæringen.

Et av innsatsområdene i avtalen er å øke befolkningens inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat med 20 prosent. Dette er i tråd med målsettingen i ny Handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021. De andre innsatsområdene fokuserer på reduksjon av salt, sukker og mettet fett.

Bransjene innen frukt og grønt, grove kornprodukter og sjømat arbeider mot samme mål: Økt satsning på informasjon, tiltak og produktutvikling som kan bidra til at folk spiser mer av sunnere matvarer. Det langsiktige målet er at befolkningen har et inntak av disse matvarene på nivå med kostrådene.

I avtalen forplikter partene seg til å arbeide mot følgende felles mål:

  • At det gjennomsnittlige inntaket av tilsatt sukker per person skal reduseres med minst 12,5 prosent innen 2021. Det betyr en reduksjon til nærmere 11 energiprosent innen 2021. Inntaket var på 13 energiprosent i 2013.
  • At det gjennomsnittlige inntaket av mettet fett per person skal ned til 13 energiprosent innen 2018. Inntaket var på 14 energiprosent i 2015.
  • At det gjennomsnittlige inntaket av salt per person skal ned til 8 gram per dag innen 2021. Inntaket var på 10 gram i 2010.
  • At inntaket av sunne matvarer som frukt, bær og grønnsaker, grove kornprodukter og og sjømat øker.

Les mer om avtalen
Se hvem som er med i avtalen
Status i arbeidet
Hvordan slutte seg til arbeidet