Workshops

Workshop/webinar 8 «#MerAv – På lag med Idretten» ble arrangert som et webinar onsdag 24. mars 2021. Idrett og betydningen av sunt kosthold er uløselig knyttet til hverandre, og det som er så gledelig med #MerAv-konseptet er at det utelukkende handler om det vi skal gjøre mer av. Det i seg selv gir en positiv drivkraft og et enormt spillerom til å omfavne alle ideer som kan bidra til at flere får et sunnere og bedre kosthold.

Under #MerAv-seminaret På lag med idretten poengterte flere av innlederne hvor vanskelig det kan være å endre kostholdsvaner i voksen alder. Det er derfor er av stor betydning å etablere møteplasser med barn og unge hvor sunt kosthold har en naturlig plass. På webinaret fortalte både BAMA, Sunn Idrett, Idrett for Alle om sine prosjekter for å nå ut til unge med gode kostholdsvaner.

Gikk du glipp av webinaret kan du se det herPresentasjonene fra webinaret finner du under:

Workshop/seminar 7 «#MerAv på tallerken» ble arrangert sammen med Helsedirektoratet på SMAK 2020. Det var både viktig og naturlig å markere #MerAv på smakmessen, fordi mange av utstillerne på SMAK er tilsluttet ‘Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold’ og er en del av #MerAv arbeidet. Serveringsbransjen ble med i 2018 og er særdeles viktige aktører i dette arbeidet. Programmet var satt sammen med tanke på å nå ut med #MerAv budskapet til mange flere innen storhusholdning, catering og restaurantbransjen.

Bak agendaen for workshop/seminar 6 lå ideen om at det er på tide å gjøre opp status og se nærmere på hvordan #MerAv kan vokse videre for å kunne nå målet om 20% økning i konsumet av sjømat, frukt, bær og grønnsaker og grove kornprodukter innen 2021. Derfor inviterte vi store og innflytelsesrike foredragsholdere som Ikea, Google, Orkla, Coor og Anita Krohn Traaseth for å dele suksesshistorier og inspirere aktørene i det videre arbeidet.

På workshop 5 minnet vi om hvorfor samarbeid nytter, utfordringene rundt endring av vaner, ny innsikt ble presentert og vi prøvde å få til en felles diskusjon om tiltak og veier for å nå målet i 2021.

På workshop 4 så vi nærmere på hva vi har oppnådd etter 18 måneders arbeid med «Felles løft for et sunnere kosthold» med fokus på #MerAv.

På workshop 3 var handelen i fokus, og presenterte suksesshistorier med fokus på å få kunden til å velge #MerAv grovt, grønt og blått.

På workshop 2 ble eksisterende tiltak rettet mot barn og unge presentert.

Workshop 1 markerte oppstarten av arbeidet i innsatsområde 4. Hovedtema var målene for #MerAv og identifisering av hovedmålgruppen for tiltak.