Samarbeid gir resultater – signerer ny avtale for sunnere kosthold

Helse- og omsorgsminister Bent Høie signerte 1. juni ny avtale om sunnere mat med næringslivet, og forlenger dermed samarbeidet med næringen om å tilrettelegge for et sunnere kosthold.

– Jeg er veldig glad for at vi sammen med næringslivet fortsetter det gode samarbeidet vi har på kostholdsområdet med en revidert intensjonsavtale for et sunnere kosthold, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – Vi ser at nye og sunnere produkter er lansert, og innholdet av tilsatt sukker og salt er redusert i flere produkter.

Intensjonsavtalen er en avtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen – næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen. Helsedirektoratet har sekretariatet for samarbeidet.

Målet er å samarbeide om å tilrettelegge for et sunnere kosthold, samt bidra til at de overordnede målene innenfor folkehelsepolitikken nås. Nåværende avtale ble signert i 2016 og har varighet til utgangen av 2021. Avtalen er nå reforhandlet og varer ut 2025.

Det er bransjeorganisasjonene som undertegner avtalen 1. juni, mens andre aktører signerer en tilslutningsavtale til denne. Ikke alle innsatsområdene under intensjonsavtalen er relevante for alle aktørene. I tilslutningsavtalen kan aktørene forplikte seg til de innsatsområdene som er relevante for dem.

– Jeg ønsker å få med enda flere aktører i arbeidet for et sunnere kosthold, og oppfordrer alle i matvarebransjen til å signere tilslutningsavtalen, sier Høie.

Helseminister Bent Høie signerer intensjonsavtalen på et digitalt møte med næringslivsgruppa.
Helseminister Bent Høie signerer intensjonsavtalen på et digitalt møte med næringslivsgruppa. Foto: HOD

Hva er oppnådd så langt?

Det er lagt ned mye godt arbeid under de ulike innsatsområdene i intensjonsavtalen, og over 100 aktører har signert avtalen. Nye og sunnere produkter lansert. Det er eksperimentert med hvordan plassering påvirker salget i butikk, det er gjennomført målrettede informasjonskampanjer for å stimulere til sunnere valg, og det er arrangert seminarer for å dele kunnskap og erfaringer med arbeidet.

Når det gjelder målet om å redusere tilsatt sukker, er målet for inneværende avtaleperioden nådd med god margin, og det er indikasjoner på at saltinntaket er på vei ned. Arbeidet med å redusere innholdet av mettet fett i kosten har vist seg å være noe vanskeligere, og målsettingen om økt forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk er ikke nådd.

– Selv om det er lagt ned mye godt arbeid i de ulike innsatsområdene, er vi ikke helt i mål. Jeg opplever imidlertid at bransjen har sunnhet og helse svært høyt på agendaen, og er sitt samfunnsansvar bevisst. Jeg har stor tro på at vi sammen kan finne tiltak for å komme nærmere målet for reduksjon av mettet fett og økt forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, fortsetter Høie.

Sunnere kosthold krever samarbeid

– Utfordringene med usunt kosthold kan ikke møtes i en sektor alene. Derfor er dette samarbeidet så viktig, fortsetter Bent Høie.

– Vi mener at et forpliktende samarbeid mellom myndighetene og matbransjen er den beste løsningen for å legge til rette for sunnere kosthold og bedre folkehelsen. Avtalen er høyt prioritert i mat- og drikkeindustrien. Resultatene fra den første avtaleperioden viser at vi oppnår mer for folkehelsen ved å samarbeide fremfor å arbeide hver for oss, sier Petter Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Den reviderte avtalen bygger på det gode arbeidet som er gjort i inneværende avtaleperiode. De samme innsatsområder videreføres og avtalen skal blant annet levere på:

 • Reduksjon av saltinnhold i næringsmidler og matretter
  • Regjeringen har som mål at saltinntaket i befolkningen er redusert til 7 g pr. dag innen 2025. Partene skal i medhold av denne avtalen bidra til at dette målet nås.
 • Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler og matretter
  • Partene har som mål at kostens innhold av tilsatt sukker er redusert til 10 energiprosent innen 2025
 • Reduksjon av mettet fett i næringsmidler og matretter
  • Partene har som mål at kostens innhold av mettet fett er redusert til 13 energiprosent innen 2025
 • Øke befolkningens forbruk av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk med 20 % innen 2025
 • Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til sunnere kosthold gjennom bevisste og ubevisste valg hos forbruker.
 • Overvåking av måloppnåelse som angitt i avtalen.

Nye utmerkelser for godt arbeid under intensjonsavtalen

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet utmerkelser for aktører i matvarebransjen som har gjort en særlig innsats i arbeidet for sunnere kosthold. De første prisene ble delt ut i januar 2021. TINE vant i kategorien for sunnere produkter med mindre fett i melk og MENY vant i kategorien for sunnere markedsføring med markedsføringsaktiviteter for økt fiskeforbruk. Utmerkelsene ble tatt godt imot og vi gjentar derfor utdelingen

Helsedirektoratet vil etter sommerferien legge ut invitasjon om nominasjon for 2022 på sine nettsider.

Les mer om intensjonsavtalen på Helsedirektoratets sider

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *